جمعه، دی ۰۹، ۱۳۹۰

چه خبرها شد که خبرمان نشد


عقب گردی به سالهای نه آنچنان دور تلنگریست بر حافظه گرد و خاک گرفته مان تا به یاد آوریم که " چه خبرها شد که خبرمان نشد".
عقده های تل انباشت شده از هزار سال حکومت ترکان بربخش مهمی از خاورمیانه، زیر دستی های همسایه وحامیان اروپایی آنها را برآن داشت تا دست ملت گرایی کور را بر چنگ سیاست بنوازند تا بدینسان آهنگ ناموزونی بنام "ایران پرستی بر مبنای فارسگرایی" پدید آید! دریغا که پدران ما خواب بودند و خواب... ماندند تا ما را "وارثان بی تقصیر شکستی کنند که سالهای سال است بر ما آوار شده است"! زبان مادریمان را به بهای تمامیت ارضی کشور، بخوانیم رسمیت یافتن زبان فارسی، به انزوا کشاندند. خاک  وطنمان را به اسم تقسیمات استانی تکه تکه کردند و بر هر تکه اسمی نهادند جز آذربایجان! ملتمان را به مدد ناسرمایه گذاریها و نافرهنگ سازیها و دیگر ناملایمات زمین گیر کردند، مهاجر کردند، "آذری" کردند، "ایرانی" کردند و... باز پدران خوشخواب ما زیر لحاف "الیناسیون و آسیمیلاسیون " بر بستر "سهل انگاری و ساده اندیشی" آرمیدند!

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

۱ نظر:

  1. یک چیزی برای من جالبه واون اینکه دانشگاه کمبریح انگلستان چندوقت پیش یک پژوهشی درموردنژادمردم ایران از طریق آزمایش خون و دی ان ای انجام داد که بی بی سی هم اون را پخش کرد ونکته جالب این تحقیق این بود که همه مردمی که در چارگوشه ایران امروز ویک شعاعی از ایران زندگی میکنند از یک نژادند.واقعیتش هم همینه مثلا علی دایی که اردبیلیه و آقای تاج(نایب رییس فدراسیون فوتبال)خیلی به هم شبیهند.یا یک دوست تبریزی که من دارم وآدم تحصیلکرده وبسیار محققیه میگفت که در مناطق دورافتاده آذربایجان به یک زبانی صحبت میکنند که آذری نیست ولی به فارسی(باستانی)خیلی شبیه که این نشون میده زبان این مناطق بعدا تغییر کرده

    پاسخحذف