پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۰

سقوط یکباره قیمت مقوا بعد از ظهور آغا

بهمن دری معاون وزیر فرهنگ از کاهش 30 درصدی قیمت انواع مقوا خبر داد و در پاسخ خبرنگاران عنوان کرد این کاهش به سبب نوسان دلار میباشد و هیچ ربطی به تمثال مبارک آغا و ظهور ایشان ندارد.کارشناسان پیش بینی میکنند ادامه این روند به ورشکستگی کارخانجات مقواسازی خواهد انجامید.

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

۱ نظر:

  1. این کس کش پیزوری ، این امام لانتوری ،از جنس مقوا بود //این خواجه ز گه میبود ،اول توی گه دانی ،عقلش ته ان چاه بود//در میان احمق ها ، این جاکش بی کله ، یک امام و آغا بود //توی صف احمق ها ، اشکش دم مشکش بود، این قاتل عقل ها بود //ادامه این شعر بلند به زودی در پای عکس مقوایی امام جاکشی که از جنس گه بود ولی برای (۱۲) بهمن روز ورود( دیو )جماران با مقوا باز سازی کردنش.

    پاسخحذف