سه‌شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۰

اصطلاحات و واژه های ترکی که معادل فارسی ندارند
زبان ترکی آذربایجانی مانند سایر زبان‌های ترکی از نظرِ ساختاری زبانی التصاقی است. منظور از زبان التصاقی یا پس‌وندی این است که بن فعل در ابتدای واژه قرار می‌گیرد و با افزودن پسوندها حالت‌های فعل تغییر می‌کند. مثال: گل (بیا) گل‌دی (آمد)، گل‌دی‌لر (آمدند).
در زبان ترکی آذربایجانی امکان ساختن فعل و مصدر از اسم و صفت وجود دارد. مثال: قولاخ (گوش)، قولاخ‌لاماخ (گرفتن از گوشِ کسی برای تنبیه)؛ ال (دست)، ال‌له‌مک (ورز دادن)؛ سو (آب)، سولاماق (آب پاشیدن)؛ گؤزل (زیبا [صفت])، گؤزل‌لمه‌ک (به‌زیبایی ستودن)، یئیین (تند [صفت]) یئیین‌لمک (شتاب گرفتن)؛ گؤز (چشم)، گؤزلوک (عینک)، گؤزلوک‌چو (عینک‌ساز یا عینک‌فروش)، گؤزلوک‌چولوک (عینک‌سازی یا عینک‌فروشی). این ویژگی زبان‌شناختی، امکان گسترده‌ای برای افادهٔ روی‌دادها و افعال پدید می‌آورد تاآنجا که برخی از محققین شمار فعل را در زبان‌های ترکی و ازجمله آذربایجانی غیرقابل شمارش دانسته‌اند.
افعال در زبان ترکی تک‌جزئی و یک‌تکه هستند. ساختن فعل با استفاده از افعال معین یا افعال کمکی عمدتاً به افعالی منحصر است که از زبان عربی یا فارسی به ترکی آذربایجانی وارد شده‌اند. این ویژگی انعطاف‌پذیری قابل توجهی در زبان ترکی آذربایجانی برای ساختن واژه‌های جدید حتی با استفاده از وام‌واژه‌ها ایجاد می‌کند. مثال: تلفن، تلفن‌لاش‌ماق (ارتباط تلفنی برقرار کردن).زبان ترکی از طرف زبانشناسان به عنوان سومین زبان قانونمند وتوانمند دنیا شناخته شده است و حتی یکی از زبان شناسان بنام زبان ترکی را اعجاز غیر بشری معرفی کرده است. ● زبان ترکی حدود 24000 فعل دارد که در فارسی بیش از 5000 نمی باشد ● حدود 1650 لغت ترکی آذربایجانی شناخته شده است که برای آنها لغات مستقلی در فارسی نیست. مانند یایخالاماق، یوبانماق، یودورتماق و…. ● چند هزار لغت با ریشه ترکی در زبان فارسی موجود است که از این لغات بیش از 600 لغت جزء کلمات مصطلح و روزمره است. مانند آقا ، خانم ، سراغ، بشقاب، قابلمه، دولمه، سنجاق، اتاق، من، تخم، دوقلو، باتلاق، اجاق، آچار، اردک، آرزو، سنجاق، دگمه، تشک، سرمه، فشنگ ، توپ ، تپانچه، قاچاق، گمرک، اتو، آذوقه، اردو، سوغات، اوستا، الک، النگو، آماج، ایل، بیزار، تپه، چکش، چماق، چوپان، چنگال، چپاول، چادر، باجه، بشگه، بقچه، چروک،….اینک از انسان شروع می کنیم:


دده: پدر بزرگ
ننه: مادر بزرگ
آتا و بابا: پدر (فادر انگلیسی)آنا: مادر (مادر انگلیسی)قایین: ( برادر زن و یا برادر شوهر)بالدیز: ( خواهر زن)باجاناق: ( این کلمه در فارسی معادل ندارد و به همین شکل استفاده می شود.)گؤرومجه: ( خواهر شوهر)قارداش: برادر (بطور مطلق)آغا بَی: برادر بزرگ
اینی: برادر کوچک آبلا: خواهر بزرگ
باجی: خواهر (بطور مطلق)مانی: عمو (عمّ در عربی)تی زه: خاله (خالة در عربی)دایی: دایی ( این کلمه ترکی در فارسی معادل ندارد و به همین شکل استفاده می شود.)و اما در حیوانات


اینک: گاو ماده
سیغیر: گاو (مطلق)اؤکوز: گاو نر (که به گاو آهن بسته می شود)بوغا: گاو نری که آماده مبارزه و یا جفت گیری است.گؤنگه: گاو نر گوشتی
دؤیه: گاو ماده جوان
توسون: گاو نر جوان
دانا: گوساله یک ساله
بوزاو: گوساله شیر خوار
دامیزلیق: گاو نر یا ماده ای که برای ازدیاد نسل نگهداری می شود.قوُیون: گوسفند
قُوچ: قوچ ( که کلمه ترکی است)بورولموش ارکک: (قوچی که آخته شده است)توخلو: گوسفند نر یکساله
شیشک: گوسفند ماده یکساله
قویروق لو: گوسفندی که از جنس آسیایی است.قیسا قویروق: گوسفندی که از جنس استرالیایی و یا مرینوس می باشد.تاولی: برّه جوان گوشتی
قوزو: برّه
----------
اؤردک: مرغابی
سونا: مرغابی نر
یاشیل باش: مرغابی ماده
چؤرکه: مرغابی جوللوخ: مرغابی نیزار
قارا باتاخ: مرغابی سیاه
قاش قالداخ: مرغابی سرخ
آلما باش: مرغابی که سر بزرگ دارد.قاشیق قاقا: مرغابی که منقارش مثل قاشق* است.گؤی قاناد: مرغابی آبی رنگ
دمیر قاناد: مرغابی که در هنگام پرواز دیر اوج می گیرد.آلا تینجا: مرغابی که رنگ سیاه و سفید دارد.باخچان: مرغابی که چشمان قشنگی دارد.آنقوت: مرغابی قهوه ای رنگ که از هوش کمی برخوردار است و زود به دام می افتد.
" افعالی که در فارسی معادل ندارد:

سیپقارماق: نوشیدنی را بصورت مکیدن نوشیدن

تامسیماق: نوشیدنی را یک دفعه سر نکشیدن، بلکه جرعه جرعه و با لذت خاصی نوشیدن.


آغلاماق چشیتلری: انواع گریه کردن:

آغلامسینماق: بغض کردن و چشم ها را تر ساختن.

اینلمک: یواش و بی صدا گریه کردن

سیزلاماق: گریه و زاری کردن

سیتقاماق: با حالت التماس گریه کردن

هیچقیرماق: با صدای گرفته که حاکی از زیاد گریه کردن است،
گریه کردن

هؤنگورلمک: زار زار گریه کردن

زیریلداماق: گریه ای که دیگران خوششان نیاید و یا گریه بچه گانه و غیر منطقی

اینقالاماق: گریه بچه شیرخوار


فعل واجب الاداء در فارسی و عربی وجود ندارد و باید حتما از کلماتی همچون " باید " و " المفروض " و مانند آن استفاده کرد. به این فعل در ترکی " گرکلیلیک کیپی " گفته می شود:یتیشملیییک: باید خودمان را برسانیم.

یمه لیسن: باید بخوری
فعل شرط در فارسی و حتی در عربی وجود ندارد. برعکس فعلهای شرط ترکی که از کاربردی ترین افعال است و ترک زبان را از استخدام حروف شرط بی نیاز می کند:گلسه: اگر بیاید
ده سه: اگر بگوید
ایچسه: اگر بنوشد
فعل تمنی ( ای کاش ...) در فارسی و حتی در عربی وجود ندارد. به این فعل در ترکی " دیلک" ویا "ایستک کیپی " گفته می شود:

اولایدی: ای کاش می بود
قیزیل گول اولمایایدی: ای کاش گل سرخ نبود
سولمایایدی: ای کاش زرد نمی شد
قدرت مشتق سازی از خود کلمه در عربی و ترکی بی نظیر است درحالیکه در زبان فارسی بسیار کم و ضعیف دیده می شود:

ایتی: تیز
ایتیلتمک: تیز کردن
ایتیله شمک: تیز شدن
-----------
دؤز: درست
دؤزه لمک: درست شدن دؤزه لتمک: درست کردن
دؤزمک: به نظم درآوردن
دؤزولمک: به نظم کشیده شدن
-----------

ساری: زرد

سارالماق: به رنگ زرد درآمدن

سارالتماق: به رنگ زرد درآوردن

-----------

به زک: زینت
به زه مک: زینت کردن
به زنمک: مزین شدن

نکته مهم: در ترکی فعلی وجود دارد بنام فعل دو طرفه، یعنی
گوینده و فاعل فعل در آنِ واحد، مفعول آن فعل هم محسوب می شود. به این فعل در ترکی " دؤنوشلو " فعل می گویند. مثل مزیَّن شدن در فارسی که اصل آن از کلمه زُیّن در عربی گرفته شده است که معنای آن زینت شدن یک وسیله دیگری است. در حالیکه معنای کلمه " به زنمک" در ترکی زینت شدن به وسیله خود شخص است.


الآن بعضی نمونه ها از این فعل بی معادل در فارسی:

اؤرتونمک: خود را پوشانیدن

یووونماق: خود را شستشو دادن

قوُ جونماق: از درد به خود پیچپدن

متعدی کردن فعل در بسیاری از افعال فارسی غیر ممکن است
و باید از راههای دیگری استفاده کرد. ولی در ترکی همه افعال لازم را می توان از همان ریشه متعدی کرد:

کسمک ---» کستیرمک: بُریدن ---» بُراندن ( یعنی کس دیگری
را به بریدن وادار کردن)

آلماق---» آلدیرماق: خریدن---» خَراندن! ( یعنی کس دیگری را
به خریدن وادار کردن)

ساتماق---» ساتتیرماق: فروختن---» فروختاندن! ( یعنی کس دیگری را به فروختن وادار کردن)

یریمک---» یریتمک: راهاندن رفتن---» رفتاندن! ( یعنی کس دیگری را به راه رفتن وادار کردن)فعل امر در فارسی تابع قاعده خاصی نیست و از ریشه فعل درست نمی شود. به نظر زبان شناسان بی قاعده بودن هر زبان نشانه ضعف و سستی آن زبان است.

پختن---» پز! (خ---» ز تبدیل شده است)

رفتن---» رو! (ر---» و تبدیل شده است)

کردن---» کن! (د---» ن تبدیل شده است)دیدن---» ببین! ( که اصلا از مصدر دیدن فعل امر ندارد.)

درد دل: بدون هیچ تعصبی می گویم که اگر کسی در ایران
متولد نشود و اینها را از این و آن نشنود و ازبر نکند، تا سالیان سال نمی تواند یاد بگیرد. این مشکل را دوستان خارجی مقیم ایران همگی اظهار می کنند و از بی قاعدگی فارسی شکایت دارند. در حالیکه فعل امر در ترکی از ریشه اصلی کلمه ساخته می شود و در این خصوص یک استثنا هم در ترکی یافت نمی
شود.

بسیاری از ظرافت ها و فرق های ظریف در افعال ترکی وجود دارد که آنها را با زبان فارسی نمی توان بیان کرد. مثلا " قوُوماق
" و " قوُوالاماق " هر دو در فارسی به معنای طرد کردن و دور کردن است. در حالیکه بین آنها فرق جزیی وجود دارد که ترکها در استعمال آن را لحاظ می کنند

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

۶۶ نظر:

 1. دوست عزیز کمی اسپند دود کن. آیا اولین ترکی که بدنیا آمد 24000 فعل می دانست؟دوست دانشمند بدان و آگاه باش هریک از زبانهای دنیا در ابتدای تکامل خود بیشتر از 500 کلمه نداشتند.زبان انگلیسی 70 درصدش از واژگان بیگانه است عربی و فارسی و ترکی هم تافته جدابافته ای از آن قاعده نیستند. زبانها همه بر هم اثر گذاشته اندو واژه گرفته اند:
  http://hamshahrionline.ir/news-8213.aspx

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. Tork kord arab gom nistand mesle shoma farshaye afgani..balke (mellat)hastand.farse afgan chiye ke ba torko ingilisio espaniyayio faransavio ya hatta arabi mogayese beshe?avval beran tarikheshoono 620 sal biyaran jelo,davaye rezhim nakonan.badesh beran vahede poolishono doros konan ta 10000ta riyaleshun 1 adad lire tork ya manate azarbayjane shomali nabashe..badam lebas melli dorost konan, badesham ragse melli.ta kooneshoono tu ragsha najonboonan.badesh ye fekri vase kalleyesiyaheshoon bokonan ta az estanbool begir ta galbe urupa,,zire daste torkha vase 1 yoro tovalet nashooran :D ohhhhhhh .. jorat dari yebar dige bekhoon.:D estemale dokhaniyyat akidan mamnoo.mahalle sookoonat.voorood khoorooj.va hezaran hezar logat arabi..albatte k..re arabharo ham mikhorand.khooroos googgooli googgolli mikonad :DDDDDDDD vay öldüm gülmakhdan allah

   حذف
 2. سلام، بعضی‌ از حرفات درستِ ولی‌ بعضی‌‌هاشون درست نیست. یک جورایی آسمون ریسمون کردید. اگر واقعا هدفت کمک به مردم (به قول خودت قومت ولی‌ در واقع) قسمتی‌ از ایران هست، بهتر هست که منطقی‌ تر مسائل را نگاه کنی‌. هر کشوری یک زبانِ رسمی‌ داره. مثلِ هند یا چین یا حتا روسیه. همه مجبورن این زبان را بلد باشند، ولی‌ اینکه زبانِ مادری یا اینکه کسی دوست داره به یک زبانی دیگر صحبت کنه، کسی‌ مخالف نیست حداقل مردم مخالف نیستن. این حرفِ کاملا درستی هست. ولی‌ اینکه در وب لاگت عکس‌های مناطقِ محرومِ ترک نشین را نشون میدی واقعا بی‌ انصافی هست. چون دولتِ ایران به اون مناطق حتا از استان‌های فارسی زبان بیشتر رسیده، یک سری پاشو برو استانِ فارس ببین چه خبر!!!! یا برو خوزستان، یا برو کرمان یا یزد یا حتا اطرافِ تهران. به نظرِ من چون ترک‌ها در حکومت زیاد هستن، توانستن پولِ زیادی را به استان‌های خودشان اختصاص بدهند که این اصلا انصاف نیست. در هر صورت امیدوارم روزی برسه که اوضاع همه چه فارس چه ترک بهتر بشه و اینکه مطمئن هستم همهٔ مردمِ ایران، (چه فارس چه ترک) میتواند حرفِ راست را از نا مربوط تشخیص بدهند

  پاسخحذف
 3. فارسی هرچی‌ باشه، زبانِ ایران بوده است. تمامِ آثار و کتاب همون به این زبان بوده و تاریخمان به این زبان نوشته شده، اگر بری استانبول میبینی‌ که حتا سردرِ ساختمون‌هاشون هم به این زبون بوده. این را نوشتم نه برای اینکه بگم ترکی‌ را دوست ندارم، بلکه کاملا احترام می‌گذارم به کسانی‌ که دوست دارن این زبان را حرف بزنن، بلکه این را نوشتم که بهت یاداوری کنم زیاد بی ربط ننویسی و از حدِ خودت تجاوز نکنی‌. تو با این کارت بدتر ترک‌ها را خراب میکنی‌. افرادی مثلِ شما هستن که باعث شده تا به حال ترک‌های بیچاره، نتوانند از حق شون دفاع کنند. شما‌ها چهره اون ترک هایی هم که قلبشون برای ایران می‌زنه، و واقعا میخواهند ایرانی‌ دمکرات داشته باشیم که همه بتوانیم راحت در سرزمینِ مادریمون زندگی‌ کنیم را خراب می‌کنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کاملا با نظر شما موافقم. من یک سال ترکیه زندگی کردم، بعد از یک مدت زندگی در این کشور متوجه میشید که باوجود پیشرفت صنعتی و توریستی که شهر داشته (بخاطر دولت لاییک و دموکراتیک) ، ولی از نظر فرهنگی رشدی نداشتن. نمونه هاش زیاده... کافیه چند روز اخبارشونو ببینید! از فروش بچه گرفته تا کشتن همسر و این چیزا! می دونید چرا تو ترکیه تو خیابون شیشه ی همه ی ماشینا بدون استثنا بالاست؟ تو استانبول شما نمیتونی حتی یک لحظه شیشه ماشین رو پایین بکشی چون امنیتی نیست و ممکنه پشت چراغ قرمز یکی از این فرصت استفاده کنه و.......
   میخوام اینو بگم مردم ایران و آذریهای عزیز خیلی بهتر از ترکهای عثمانی هستن.

   متاسفانه این نویسنده هم با تحریک پانترکیسم ها دست به نوشتن این مطالب میزنه.

   با این کارها واقعا چهره ی آذریها رو خراب میکنن.

   حذف
  2. من مدتهاست در ترکیه زندگی می کنم و هر روز هم اخبارش را رصد می کنم. اتفاقاتی که شرح دادید واقعا رخ می دهند. هم ادم فروشی، هم قتل و بسیاری مسایل دیگر. منتها زاویه نگاه من کمی فرق دارد. این اتفاقات در همه نقاط جهان با شدت کم و بیش بروز می دهد. فرق کشورهای آزاد و نیمه آزاد مثل ترکیه با کشور ما اینست که اخبار بدون سانسور و دست اول به آگاهی مردم میرسد. مثلا من به ندرت اینجا با معتادی در خیابان روبرو میشوم اما در شهر کوچک من در ایران بسیاری از این دست صحنه ها قابل رویت است. من فکر می کنم وضعیت امنیتی ترکیه غیر از مسایل تروریستی که ریشه آن هم کاملا معلوم است بسیار بهتر از ایران است. در ایران شما در صفحه حوادث روزنامه ها خبر بسیار مبهمی از جنایات مواجه میشوید آنهم اخباری که پلیس و سردبیران منصوب تصمیمم گرفته منتشر گردد. شما اگر گشتی در اینترنت بزنید و مناطق جرم خیز ایران را از مقالات معتبر ملاحظه بفرمایید اتفاقا بخش مرکزی ایران وضعیت اسف بارتری دارد. پس شما نبایست این مسایل را به فرهنگ مردم نسبت دهید. این فضای کشور ماست که مانع گردش آزاد اطلاعات است.

   حذف
 4. لطف کنيد اسم اين زبان شن که´ زبان ترکی را اعجاز غیر بشری
  دونسته بگين
  بعد شما توي مقاله خودتون دنبال اين هستين زبان ترکي
  برتر بدونيد در حاليکه همه زبانها ارزش خودشون دارن

  پاسخحذف
 5. لطفا بس کنید! همین که زبان ترکی را در مقابل فارسی می گذارید وسعی می کنید مثلا آن را برتر بدانید ازبالا تا پائین اشتباه است. ترکی نیز زبانی است که ایرادهای فراون دارد ویکی از آن ها لهجه های گوناگون آن است که فهم آن را برای حتی ترکان مشکل می کند. دوم اینکه زبان ترکی مملو از واژه های فارسی وعربی ودر شیرووان پر از واژ های روسی است. اگر این ها را از این زبان بگیرید حتی نمی توانید با هم ارتباط بر قرار کنید. دیگر اینکه با عرض معذرت یکی از عادات بد ترک ها به خود بالیدن و جعل رویداها واشخاص وتاریخ به نفع خویش است. اما این را هم باید گفت که زبان فارسی با تمام ضعف هایش یکی از زبان های فرهنگ ساز دنیاست واین گفته من نیست. زبان ترکی کجاست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. یه عمر فارسی و پارسی را بر سر این هموطنان کوبیده اید. حال از یک مقاله به این زیبائی که در مورد زیبائیهای زبان ترکی است وحشت زده شده و بر میتابید؟ کسی نگفت فارسی بد است و یا کمتر است که اینهمه به خود میگیرید.

   حذف
  2. بابا وحشت زده شمائید که هر روز و هر شب دارین دهن ما رو با این ترکی شتر گاو پلنگتون سرویس میکنین. آخه این چه زبونیه که در هر کشور با صطلاح ترک زبانی به یک جور حرف زده میشه! شما آذریها شاید تا ۷۰ در صد زبان ترکی استامبولی رو هم نفهمید. این مسخره نیست؟!!! مثل این عقده ایها هر روز مقاله میدید و ناله میکنید وتاریخ و فرهنگ جعل میکنید و گریه میکنید که وای زبان ما رو نابود کردن، به ما ستم کردن و غیره. بابا عقده حقارت شما رو کشته چون میدونید که هیچ پخی نیستین. نه آثار ادبی درستی دارین نه تاریخ حسابی ونه هویت آنچنانی و خودتون هم اینو خوب میدونین و برای همین هم هست که دست به جعل میزنین. ایرانی اصیل خاصه فارس زبانها اصلا دنبال این حرفها نیستن. از قدیم گفتن طلا که پاکه چه منتش به خاکه. برین چاره اساسی برای بیماریتون بکنین.

   حذف
  3. مگه تو خودت زبان اجداد خودت در افغانستانو متوجه میشی که اینطور کلاس میای؟منظورت از ایرانی اصیل نوادگان افغانهاست حتمن؟!!!!!!!

   حذف
 6. با درود

  من قبول دارم که فارسهای نادانی هم در طول تاریخ بودن که باعث ایجاد تفرقه بین آذریها و فارس ها در ایران بودند ولی به مرور زمان آذری های ایران (به تحریک مردم آذربایجان و ترکیه) نسبت به فارس ها حساس شدند.
  باور کنید منهم پدربزرگم مهاجر آذربایجان بوده و رگ ترکی دارم ولی هیچ تعصبی روی ترک بودنم ندارم. من فقط تعصب روی میهنم دارم !
  و اینو همیشه یادتون باشه سه اصل در همه جای یک کشور مشترک هست:
  ۱- پرچم
  ۲- سرود ملی
  ۳- زبان ملی

  پس این تعصبات قومی و قبیله ای رو بهتره کنار گذاشت. و اینو بدونید آذری های عزیز که پانترکیسم ها (همان جدایی طلبهای خائن) بویی از میهن پرستی نبردند. این عده به تحریک یک عده از سودجویان سیاسی از آذربایجان و ترکیه هدفشون خیانت به میهنمون ایران هست.
  این پانترکیسم ها بهتره تشریف ببرند همون آذربایجان و ترکیه زندگی کنند.

  و اینجا ایران همیشه کشور آذریهای میهن پرست باقی خواهد ماند......

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من هم باهات موافقم. پدر بزرگ من هم ترک هست. رییس من هم تو اداره ترک هست. این چیزا مهم نیست. مهم اینه که فعلا تو یه مملکتیم. بهتره با هم کنار بیایم.
   اگه ترکی زبان خوبیه، خوب خوش به حال ما ایرانیا. اگه فارسی زبان خوبی بازم خوش به حال ما ایرانیا. اگه پسر عموی من آدم مهمی باشه، من هم حال می کنم. غیر از اینه؟ حالا هم که فارسها و ترکها با هم پسر عمو هستن. چه بخوان چه نخوان. پس بهتر با هم حال کنیم.

   حذف
  2. دوست عزیز، نرود فرو میخ آهنی در سنگ. اگه خدا هم از آسمون بیاد و منطق بیاره باز هم این پانترکهای خائن بیلمز حرف خودشون رو میزنن چون خیانت تو ژنشونه.

   حذف
 7. فکر کنم ازون ترکهای عقده ای هستی که خودشونو به کون ترکیه میبندن ، واقعا باعث شرمه که به ایران پشت کردید ،
  هدفت چیه از نوشتن این مبالغه ها ؟
  اینطوری میخوای به ترکها بها بدی ؟
  چتون شده ؟ میخواید جدا شید به درک ، زودتر
  ارزش خودتونو با پشت کردن به ایران و مردمش از بین میبرید
  این کاراتون تف سر بالاست ، حالا بشینید و ببینید

  پاسخحذف
 8. من کی تاریخ نادر کتابینی یاری یه قدر اوخوموشام بیلمیرم سن نه دیییسن بو بی سوادلارهاردان باشا دوشسونلر؟! شما ازکدام زبان ترکی سخن میرانید؟ ترکی آذربایجانی؟ عثمانی ویا...؟جمع کنید این بساطتان راآقای دکتر زبان شناس!کافی است اظهار فضل هایی مانند"سیپقارماق، تامسیماق، آغلامسینماق، چشیت و..."که بوی عثمان میدهند رادر آذربایجان به زبان بیاوری! همه خواهند گفت گئده دلی اولوب!

  پاسخحذف
 9. اگر این آذریها مدتی با ترکهای عثمانی زندگی کنن اونوقت می بالن به ایرانی بودنشون!
  من تجربه ی زندگی در ترکیه رو دارم، واقعا آدمهای بی فرهنگ و شوتی هستن. من فکر میکنم این جوک هایی هم که واسه ترکها میساختن و دست مینداختنشون مربوط به ترکهای عثمانی هست و نمی دونم از چه زمانی این دست اندازی ها وارد ایران شده(احتمالا به دلایل سیاسی بوده).

  به قدری این ملت شوت هستن که حتی خودشون خودشونو دست میندازن دیگه شما بگیر بقیشو....

  یک عده از دور ظواهر و زیبایی ها ی ترکیه رو میبینن فکر میکنن مردمشم همینطورین! برید یک مدت زندگی کنید اونوقت به خودتون افتخار می کنید. ترکیه هم هرچی داره از دولتش که کاردرست هست داره .

  هوش ایرانی (ترک- فارس- لر و کرد و.....) همه جا زبانزد هست! ولی حیف که گول آخوند و مذهب رو خوردن و مملکتشون رو به گند کشیدن!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما که دهان به ناسزا باز کردید: ببینید رتبه دانشگاه های ترکیه رو و سهم ترک ها رو در تولید علم و ما رو با اون ها مقایسه کنید. رتبه شانزدهم اقتصاد دنیا هستند. اگر این همه بی فرهنگ هستند چرا دومین کشور پذیرنده توریست دنیا شدند؟ آنهم اغلب اروپایی ها؟ لطفا اعتبار خودتون رو با کوبیدن دیگران محک نزنید. ضمنا دولت ترکیه که به قول شما کار درسته محصول رای آزاد مردم ترکیه هست نه کودتا!

   حذف
  2. بحث ناسزا نیست هموطن!

   بحث باز کردن چشم و گوش افرادی مثل شماست!
   شمایی که داری بالارفتن رنکینگ دوتا دانشگاه رو تو یک کشور به فرهنگ اون جامعه ربط میدی!
   اگه اینا به هم ربط داشتن الان ایران بالاترین رنکینگ دانشگاها رو داشت!

   مملکت ما اگر از اقتصاد شکست خورد بخاطر نفتش بود، چون نفت داشت همیشه یک سری گرگ دنبالش بودن، چه ۳۳ سال پیش که انگلیس در خیال خام چاپیدن نفت ایران از دست شاه اومد آخوند رو اینجا گذاشت سر کار (که فکر میکرد این آخوندا بی عرضه ان و آخرش همه چی مال خودشه) و چه الان که گرگ صفتهایی با عنوان مذهب دارن مملکت رو میچاپن!
   ولی ترکیه قضیش فرق میکنه ، ترکیه حتی ۱ لیتر نفت هم نداره، ولی با صنعت توریسم و گردشگری، نساجی و پوشاک و.... داره پیشرفت میکنه .
   اینهم یادتون باشه توریست جایی پاشو میذاره که آزاد و راحت باشه نه مثل ایران که حتی مردم خودش هم آزادی ندارن!
   الانم هرچی دارن محصول دولتی هست که اجازه نداده مذهب وارد بشه با اینکه ۹۰٪ مردم ترکیه مسلمون هستن. و این قضیه ریشه داره در گذشته ای که آتاتورک برای ترکیه به جا گذاشته (سربه نیست کردن آخوند و...) ، داستانش مفصله.

   پس یکمی مطالعه کنید بعد اینجا در بحث شرکت کنید.

   حذف
 10. صرف نظر از احترام خاصی که به آذری زبانهای غیور و دوست داشتنی کشورمان قایل هستم .بایستی عرض نمایم به هرزبانی که دوست داری ویا میتوانی صحبت کن زیرا تنها چیزی که اصل انسانیت است همان رفتار و کردار و منش هرکدام ما آدمها است و بس .وگرنه گاهی اوقات می بینم افرادی که بنابه دلایلی قادربه تکلمنیست و درواقع هیچ گویش خاصی را نمیتوانند دنبال کنند مگر زبان اشاره خیلی از بعضی از ماها بسیار انسان تر رفتار می کنند .انشاالله که همه درسلامتی و محبت و خوبی درکنار هم مفید به حال خود و یکدیگر درصلح و امنیت زندگی کنیم .آمین

  پاسخحذف
 11. میدانم که باز هم کامنت مرا نخواهید گذاشت زیرا شما اگر ببینید یک ترک زبان مانند من به قیافه شما میخندد ناراحت میشوید هزار ویک دلیل وجود دارد که ما نسبتی با ترکان ترکیه نداریم گرچه آنها نیز از خلوص تهی اند وملتی مخلوط شده با قومهای گوناگون از جمله در صد زیادی با اروپای شرقی اند یکی از دلایل جدید تحقیقات ژنتیکی است که بی بی سی چندی قبل پخش کرد اتفاقا سردسته محققان دانشگاه یک ترک زبان آذری بود که علم رد میکند که آذری ها نسبتی با ترکهای بر خاسته از آسیای میانه داشته باشند یعنی بازماندگان عثمان بیک هم با ما نسبتی ندارند بنده بنام یک قشقایی آشنا به آذری وترکی معروف به استانبولی وتاریخ خوان از شما میخواهم که نه در زبان آذری نه در زبان قشقایی که در زبان همان مردم ترکیه شرافتا وجدانا ناموسا خود بگویید اگر بیسواد ترین آدم بخواهد لغات فارسی در ترکی آنان بنویسد چند هزار تا میشود اگر نخواهید اینکار را بکنید من تا حالا چند هزار تا را جمع کرده ام مشغولم بزودی منتشرش میکنم تا خجالت بکشید با اینهمه بیرلیک بیرلیک کردن ما با کی یکی بشویم به متجاوزان دیروز به خواهران ومادران من وتو لااقل جنگ چالدران را خوب بخوانید گرچه به همینجا ختم نمیشوداگر مردمی که ترکی بلد نیستند تنها به ترانه های ترکیه گوش بدهند غیر از ممکن است محال است در ترانه ای کلمه فارسی نباشد هیچ زبانی در دنیا خالص نیست مگر این اقوامی که تازه در جنگلهای آمازون پیدا میشوند من نمیدانم شما دردتان چیست نوکری فرزندان مخلوط شده عثمان بیک؟یا ماموریتی دیگر با دلار های روس وآمریکا وانگلیس بنده به یکپارچی ایرانم بیش از زبان مادری ام ارج مینهم شما مزدور باشید فعلا دیکتاتور اران پول نفت داردبه شما هم به اندازه آب دهانی که از مزه عذا میماند میدهد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کاملا صحیح میفرمایید.

   ترکهای ترکیه خودشون میگن که ۵۰۰۰ کلمه ی مشترک با فارس زبانها دارند!

   اینها تا قبل از روی کار آمدن آتاتورک هیچ هویتی نداشتن، یعنی حتی زبان نوشتاریشون رو به تقلید از ایران الفبایی مینوشتن. عثمانی ها هیچ جا حرف واسه گفتن نداشتن مگر در امور نظامی.
   هر چی دارن از خدمات آتاتورک هست که اومد بهشون هویت داد!

   حذف
 12. اگه راست میگی بگو " غیرت " به ترکی چی میشه؟

  پاسخحذف
 13. Kheili moghrezanast, be vizhe dar morede afaal....
  Zende Bad Iran o Irani az har zabano rang

  پاسخحذف
 14. يه مقاله به اين خوبي گذاشته يکيتون مثل آدم نظر ندادين.
  واقعا متاسفم براتون که حرف حق رو هم قبول ندارين...
  اولوم اولسين فاشيسته

  پاسخحذف
 15. به به به این همه استدلال پان ترکی خوبه یه سری به ترکیه کنونی بزنی ببینی چند صد سال زبان رسمی دولتی (دیوانی) فارسی بوده اگه 24000 فعل داشتن پس دیگه فارسی واسه چیشونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
 16. بنده خودم بچه رضائیه هستم و دو سال هم در ترکیه زندگی کرده ام. تسلط زیادی هم به زبان ترکی دارم. ترکی زبان ترکیه است و آذری زبان آذربایجان. به انصاف میگویم که اگر تمام واژه های فارسی و عربی را از زبان ترکیه بزدائیم آنان کلمه ای برای صحبت ندارند.روز به روز هم بخاطر نفوذ ایرانیان در ترکیه به کلماتشان اضافه میشود.مثلاً همشیره (خواهر)را برای پرستار بکار میبردند. کارخانه را بجای فاحشه خانه؛ روزگار را برای نسیم و باد؛برای کلمه کثیف واژه ک ی ر استفاده میکنند. مثلا دستم ک ی ر ی شد.(با عرض شرمندگی از هموطنان). حال که در بالای این صفحه یادی از روز زبان مادر آمده این دوستمان هم کلماتی بکار میبرند که هرگز آذری نیست. این دوستان بند نافشان را با ترکها (ترکیه)بهم گره زده اند. مثلاً یک نمونه از صدها نمونه که اتفاقاً خود نوشتار بالا هم آورده واژه(عینک)، گؤزلوک‌چو (عینک‌ساز یا عینک‌فروش)، گؤزلوک‌چولوک (عینک‌سازی یا عینک‌فروشی)است. شما را بخدا دوست ترک زده آیا زبان اجنبی را به زبان مادری گره زدن مثال معروف دم خروس نیست که بیرون زده است؟ کجا من آذری از این واژه های وارداتی در کل آذربایجان استفاده میکنم. آیا مادر خود جنابعالی و یا پدربزگتان به این وازگان آشنائی دارند؟ این چه مسخره بازی است که مردم یک کشور متحد نسبت به هم دارند و همدیگر را با متلک و فحش به حد نفرت روبروی هم قرار میدهند. آیا وقت آن نرسیده که مشگل را در فرهنگ امروزی خود جستجو کنیم. هزاران سال والدینمان با هم ساختند تا این مملکت بماندو حال ما با تعدی به حیثیت هم نفرت آفریدیم. طوری که گروهی خود را در کنار اجنبی (ترکیه) بهتر حس میکنند تا در کنار دوستان فارس. از ماست که بر ماست. اگر اشکال هم داریم این اشکال در جای جای فرهنگ کنونی کشورمان است که ما خودمان باید در رفع آنها بکوشیم و الا با جوک و توهین فقط کینه را عمیق تر میکنیم. همه جای ایران سرای من آذری هم هست. پاینده ایران و یاشاسین آذربایجان ایران.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. avvalan gardash bagishde bu sözüve göre evvel agziva osturum.. veten satan götveren.2 minji burani fasllar yazdim..okhi.menim qadam senin janiva....Tork kord arab gom nistand mesle shoma farshaye afgani..balke (mellat)hastand.farse afgan chiye ke ba torko ingilisio espaniyayio faransavio ya hatta arabi mogayese beshe?avval beran tarikheshoono 620 sal biyaran jelo,davaye rezhim nakonan.badesh beran vahede poolishono doros konan ta 10000ta riyaleshun 1 adad lire tork ya manate azarbayjane shomali nabashe..badam lebas melli dorost konan, badesham ragse melli.ta kooneshoono tu ragsha najonboonan.badesh ye fekri vase kalleyesiyaheshoon bokonan ta az estanbool begir ta galbe urupa,,zire daste torkha vase 1 yoro tovalet nashooran :D ohhhhhhh .. jorat dari yebar dige bekhoon.:D estemale dokhaniyyat akidan mamnoo.mahalle sookoonat.voorood khoorooj.va hezaran hezar logat arabi..albatte k..re arabharo ham mikhorand.khooroos googgooli googgolli mikonad :DDDDDDDD vay öldüm gülmakhdan allah

   حذف
 17. من نمیدونم چرا وقتی ما فارسها از زبان خودمان دفاع می کنیم هیچکس ما را متهم به تعصب و نژاد پرستی نمیکنه ولی وقتی ترکها از زبان خودشون دفاع می کنند متهم میشوند. این بی انصافی است. مقاله حاضر بنظرم مقاله تحقیقی خوبی است ولی تا جایی که من خوندم در این مقاله هیچ اسائه ادبی به فارسها نشده و صرفا داشته زبان ترکی و برتری اون رو نشون میداد. انصاف انصاف انصاف

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست عزیز چون فارسها همچون دیگر اقوم میهن پرست برای نابودی ایران از زبان و فرهنگشون دفاع نمیکنن ولی این پانترکهای خائن وارداتی هدف نابودی ایران رو دارن. وگرنه ایرانی ترک و فارس و عرب و بلوچ و بختیاری نداره. ۳۰۰۰ ساله ایران خار چشم غربه و تا تونستن تیکه پاره اش کردن. حالا با این مزدورها میخوان ضربه آخر رو بهش بزنن. والا چه کسی منکره اینه که همیشه آذریها بودن که برای دفاع از ایران بلند شدن.

   حذف
 18. dovome esfanad ruz jahani zaban madari ast agar yeki hkastete be hormat in ruz kami az godret zaban hkod ash defa konad hezaran tohmat vared mikonid . kami ensaf dashte bashid . in chegune baraderi ast ke ba pule baradarane digart radio va televizion matbuat va karhaye farhangi be zaban faghat farsi va farhangestan zaban farsi dayer mikoni va shab va ruz zaban farsi ra pas midari va digar zaban ha ra na bud mikoni va dam az demokrasi ham mizani.dar daneshgah reshteye zabanhaye gunagun dayer mikoni amma darigh az zaban torki...az mirzakuchek hkan ke jumhurie gilan be pa karde bud tamjid mikoni amma be pishevari hamle mikoni dast marizad. agar ruzi in baradarat be to posht bekone jaye sarzanesh nadarad ensaf kon bradar.

  پاسخحذف
 19. همه ایرانی ها قشنگ حرف زدن رو بلدن ( در حرافی اسهال در عمل یبوست ) من یه ترکه ایرانییم که پرچم کشورم رو دوست دارم ولی تو 360 روز سال 300 تا جوک ترکی میشنوم و اگه یکبار خدای ناکرده!! از انسان بودن خود دفاع کنم میشم پانترک و . . .( یک روز میتونی جای من باشی ) پس به قول دکتر مصدق انسان ماندن تو این مملکت خیلی سخته ( یه فاشیست یه فاشیست دیگه رو به همان چیزی متهم میکنه که خودش هر روز انجام میده )
  ما این مملکت رو باهم ساختیم و اگه قاجار خیانت کرد عوضش نادرشاه بود شاه عباس بود سلطان محمود بود ونهایت کلام اینکه 800 سال همون عثمانی های ... به نصف اروپا حکومت کردند ولی به هیچ یونانی یا صرب یا ... نگفتند تو قبلاً ترک بودی پس درستت میکنیم متاسفانه تو حکومت 90 ساله شاه و شیخ کلمه هموطن آذری زبان اختراع شد که دقیقاً 90 سال قدمت داره (ی آذری یای نسبیت نیست مثل همدانی)آذری یعنی 25 میلیون آدم از 70 تا قبلاَ فارسی زبان بودند و نهایتاً روی یه سوتفاهم الان ترکی حرف میزنند ( چه سوتفاهم بزرگی )
  به نظر من کلمه آذری دراین مفهوم بزرگترین خیانت به تمامیت ایرانه ( و البته ابزار دست بعضی ها ). هیچ مملکتی تو دنیا یک زبانه نیست به خدا فهم این جمله چقدر سخته که هرروز و هر روز برا هم شاخ میکشیم .
  پاینده باد ایران و به امید روزی که ماها هم فکر کردن رو یاد بگیریم .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. yashasin.. üste jevab yazmisham okhi .

   حذف
 20. در دنیای پیشرفته امروز تنوع یکی از مهمترین ارزشهاست که کشورها دوست دارن داشته باشن و حالا ما ایرانیها که یکی از متنوع ترین کشورها از نظر فرهنگ و زبان هستیم داریم تو سر و کله هم میزنیم که زبان من بهتره و ....

  پاسخحذف
 21. نکته اول اینکه در زبان فارسی فعل امر از بن مضارع ساخته می شود نه اینکه بی قاعده باشد. به عنوان مثال

  بن ماضی: رفت، بن مضارع: رو، فعل امر: برو
  بن ماضی: پخت، بن مضارع: پز، فعل امر: بپز

  دوم اینکه زبان فارسی هم جزو زبانهای پیشوندی/پسوندی است و در گروه زبانهای هندواروپایی قرار می گیرد.

  سوم اینکه تعداد زیاد کلمات لزوما باعث توانمندی یک زبان نمی شود و چه بسا گاهی اوقات یادگیری زبان را مشکل می کند. در عوض می توان از قید و صفت برای مقید کردن فعل و یا توصیف اسم استفاده کرد که ابن کار در فارسی بسیار مرسوم است و به سادگی زبان و سهولت یادگیری آن می افزاید. مثال: آهو خرامان می رفت. حسن شتابان می رفت. من با زبان ترکی چندان آشنایی ندارم ولی وقتی فارسی را با انگلیسی مقایسه می کنم در انگلیسی به کار گرفتن لغات مختلف برای مفاهیم تقریبا یکسان گاهی اوقات مشکل آفرین است، به ویژه برای کسانی که انگلیسی زبان مادریشان نیست.

  چهارم اینکه همه زبانها دارای یک سری نقاط قوت و ضعف هستند. مثلا در انگلیسی مضارع التزامی، به شکلی که در فارسی داریم، وجود ندارد. یا اینکه در زبان فارسی گذاشتن فعل در انتهای جمله گاهی اوقات ممکن است دنبال کردن مفهوم جمله را، به ویژه در جمله های طولانی و مرکب، مشکل کند. اینها دلیل بر ضعف کلی این زبانها نیست.

  و آخر اینکه به عقیده من زبان فارسی، به لحاظ گویشی زبانی لطیف، ساده و آهنگین است و از این نظر شاید یکی از خوبترین زبانهای دنیا باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بن فعل آمدن را هم میگفتی تا با این زبان لطیف و باقاعده بیشتر آشنا بشیم:
   آمدن= بیا= "آ"
   حالا میشه بگی "آ" یعنی چی؟
   گستردگی کلمات و واژگان نشان دهنده فدمت و غنای یک زبان است عزیز من، نه دلیل بدی آن

   حذف
 22. جوانهائی مانند شما پیش از آن که چنین مقافه ای بنویسند باید که ابتدا زبان پارسی را یاد بگیرند تا این همه اشتباه نکنند. واژگان خالصا ایرانی را شما ترکی پداشته اید و به عنوان واژگان ترکی آورده اید.
  وقتی یک مقاله به زبان ترکی می نویسید واژگان پارسی را از آن بیرون بکشید ببینید که چه برایتان خواهد ماند؟!
  امروز زبان ترکی در ردیف صد و هفتاد و ششمین زبانهای دنیا است ولی زبان پارسی در ردیف پنجمین. از کجا تا به کجا تفاوت هست؟
  ترکها زبان خودشان را دارند و حق دارند که به زبان خودشان بنازند. این عیب نیست.
  ترکان جاگیر شده در آذربایان هم زبان خدشان را وارد ایران کرده اند و هنوز که هنوز است هم ترک هستند. این هم عیب نیست.
  ولی ما به انتظار روزی نشسته ایم که بتوانیم سرزمینمان را از ترکان آن سوی رود ارس نیز واپس بگیریم. هنوز آنجا در اشغال است. زمینش از آن ما است، ترکان بر رویش نشسته اند. این نیز حق ما است. حق شما ترکان است که به زبان و قومیتتان بناید. حق ما است که سرزمین خودمان را از ترکان اشغال گر وابس بگیریم و به آنها بگوئیم به بیابانهای خودتان برگردید یا ایرانی شویم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اول بهتره زبون پارسی تو برا ما تعریف کنی، اگه منظورت از پارسی زبانی است که نصف آن عربی است و ریشه آن افغانی است و بیش از هزار وازه ترکی در آن وجود دارد، پس باید اول خدمتت عرض کنم اصلا همچین زبونی وجود خارجی نداره. از روی کدام منبع رتبه بندی کردی زبان ها رو؟؟؟؟؟؟ بگو ما هم بدونیم. ترکی سومین زبان دنیا از نظر گرامر و ساختار زبانی می باشد و پارسی شما هم در این رده بندی جایگاه 33 مین لهجه عربی را کسب کرده. لطفا بیشتر مطالعه کن.
   بهتره بدونی آخرین قومی که وارد این جغرافیای موسوم به "ایران" شده (که البته نام ایران از زمان رضا خان فاشیست ریشه گرفته) همین قوم شما بودند. تاریخ ترکان در ایران به 7000 سال پیش میرسد. افکارت نهایت فاشیستی و آپارتایدی است، فکر کردی چون 80 ساله که زبان رسمی مردم ایران رو به زور و ناحق فارسی کردن حالا شما اجازه دارید ما رو از خاک و سرزمین مادریمون بیرون کنید؟؟؟؟!!!!! اشغال گر شمایید که دارید تمام مردم غیر فارس زبان را با توهم پان ایرانیستی آسیمیله می کنید. خجالت بکشید بابا، شما روی هیتلرم سفید کردید.

   حذف
 23. kalameye(ha)dar farsi che manayi dare?yani (jam)adamha.mashinha.Tanha yani chi?yani tan(ha) badanha.pas chera bejaye tak estefade mishe?man tanha hastam?in zabune farsiye afgani ke tamume alfba ligatesh arabiye....shod zabun akhe? hahhha hahh haaaaaa

  پاسخحذف
 24. "زبان ترکی از طرف زبانشناسان به عنوان سومین زبان قانونمند وتوانمند دنیا شناخته شده است"

  آقا جان در کدام منبع غير ترکي اين چيز نوشته شده? تمام چيزهايي که در بالاترين لينک کرديد همه نويسندگان خودشون ترک بودند وقتي هيچ منبع غير ترکي تو اين دنيا از آمريکا و اروپا تا چين و ژاپن چنين چيزي رو قبول نداره???? منم که کرمانشاهي هستم ميتونم کتاب بنويسم صدهزار لغت کردي در ترکي!!!!! منتها اصلااعتباري نداره !
  مثلا از زهتابي شد منبع اين بابا هموني هست که تو کتابش نوشته بود
  ابن خلدون نوشته ايران هي الارض الترک يعني ايران سرزمين ترکهاست آقا ما هر چي اين کتاب ابن خلدون هم فارسي و هم به عربي چاپ قاهره بالا پايين کرديم چيزي پيدا نکرديم شما پيدا کردي ما رو هم خبر کن!


  بعدش هم نصف واژ هاي که نوشتي ترکي, فارسي هست!
  آرزو.
  من, فارسي هست که به ترکي راه پيدا کرده!
  سرمه, اوستا که شکل ديگر استاد هست ميتونيد فرهنگ لغات عربي رو ببينيد که ميگه استاد فارسي هست.
  چوپان.
  چادر.
  نکنه فکر کرديد هر واژه مشترکي که بين ترکي و فارسي بود ترکي هست
  اينها فارسي هست که به ترکي آذربايجاني و استانبولي راه پيدا کرده اگر به ترکي اصيل
  که همان زبان قزاق ها و ايغورها و قرقيزها و ترکمني نگاه کنيد خيلي از واژه ها معادل
  ترکي دارند و اين واژ هاي فارسي توش بکار نميره!


  کسي منکر چند صد لغت ترکي در فارسي نيست منتها به همين اندازه واژه فارسي در ترکي هم آذربايجاني و هم ترکيه هست.
  جالبه در ترکيه خودشون ميگند خيلي از لغات ما فارسي و عربي هست بويژه در زمان عثماني.
  در ضمن پدر, مادر, برادر, انگليسي نيست! از خودت پرسيدي چرا در شعر هزار سال پيش رودکي و فردوسي همين واژه هاي پدر مادر و برادر هست? انگليس اصلا اون وقت کجا بوده ????اصلا وجود داشته??
  حتما يکم زبان انگليسي خودتون رو قوي کنيد تا بتونيد از منابع معتبر زبان شناسي و تاريخي در الان داره تمام دانشگاه هاي دنيا تدريس ميشه استفاده کنيد تا ببينيد که اين لغات بخاطر ريشه مشترک هر دو زبان هست. ما کردها هم ميگيم پدر و برادر و مادر, بلوچ هم ميگه, شمالي هم ميگه!
  آذربايجان به قدر کافي فرهنگ و هنر و تاريخ داره که نيازي به جعل نداره, جريان يونسکو و لحجه سي وسوم عربي هنوز يادمه! بعد از ده سال هنوز نتونستيد يه لينک به ما از يونسکو نشان بديد چي شد
  اين مطالب بالا هم عين همون يونسکو!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعا از مرحله شوتی جناب. بی ریشه و اساس حرف مفت بزن کنتور که نداره.. ماشا.. از رو نرین پار س ها... اصلا شما زبونتون زبون اول دنیا. راحت شدین؟؟؟؟؟ دارین از حقارت می میرین فاشیست ها. اصلا فارسی مادر همه زبان های دنیاست، درست!!! آقا جان ما ترکا با شما هیچ صنمی نداریم. ما چطور داریم اهانت و تمسخر و ظلم فارس ها رو تحمل میکنیم؟؟؟؟!!! نمیتونیم در مورد زبان خودمون هم حرف بزنیم؟ عجبا!!!!!! وکیل وصی همه مردم دنیان این قوم اقلیت آپارتایدی

   حذف
 25. من اصلا از این فارس و ترک بازیها خوشم نمیاد اما از اینهایی که مثل بدبختها خودشون را به کون یک کشور دیگه مثل ترکیه می بندن حالم بهم می خوره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ما هم از شما حالمون بهم میخوره: دل به دل راه داره!!!
   تنها وجه اشتراک ما و شما در اینه که در جغرافیایی به اسم "ایران" ساکنیم، همین! ولی انسانیت و حق و حقوق طبیعی انسان ها فراتر از مرز های جغرافیایی و سیاسیه آقای با کلاس!!! بهتره بدونی زبان هر ملتی نشاندهنده تاریخ و موجودیت آن ملت است. پس بهتره ژست روشن فکری الکی نگیری، چون دقیقا داری میسوزی وقتی یک نفر در مورد زبون خودش حرف میزنه. چی میشه بهت گفت سیب زمینی

   حذف
 26. اقایان به اصطلاح روشنفکر این بنده خدا یه مقاله علمی را به بحث گذاشته شمام اگه جواب علمی براش دارین بگین تا ما هم استفاده کنیم
  یه اقایی میگه من بابا بزرگم ترک بوده این اقا هنوز نمیدونه ترکه یا فارسه عجب جک خنده داری بدبخت هنوز مونده تو اینکه بگه فارسه یا ترک حالا خجالت نمیکشه داره برا یه مورد علمی اظهار نطر میکنه تا جایی که از مقاله ایشون بر مییاد ایشون داره نقاط قوت زبونشو میگه حالا تحمل اینو هم ندارین هی بکوبینش یکی میگه نفهم یکی میگه پان ترک و...چرا وقتی شما فارسا تاجیکها یا افغانییا رو هم تباد خودتون میدونین این بد نیست ولی تا ما میگیم با اذربایجان یا ترکان عثمانی از یک تباریم اه و ناله تون میره اسمون اقایی هم گفته ترکای عثمانی800سال نوشته هاشونو به زبان فارسی نوشتن عجب خنده داره ایشون هنوز نمیدونن الفبایی که برا فارسی استفاده میکنن الفبای عربییه حالا شما خودتو به نفهمی بزن ضمنا اگر هم روزی اراده ملتهای ترک عرب بلوچ کرد...استقلال از چارچوب ایران باشه اینم حق طبیعی اوناس حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی ملتهاس

  پاسخحذف
 27. در جواب اقایی که گفتن ترکا بهتره ااول برن زبان فارسی یاد بگیرن هنوز نمیدونه تو این ایران خراب شده تنها یه زبان اموزشی هس اونم فارسیه شما از کجا میدونین فارسی زبان5 دنیاس شاید اولین زبان دنیاس یه وقت اشتباه نکنی اون منبعتو به مام بگو باورمون شه در مورد سرزمینهای ان سوی ارس غلط زیادی نکن شماها اگه عرضه داشتین بحربن را به عربها نمیدادین زیاد غیرتی نشو اگه عرضشو داری برو قرارداد تازه سید علی خامنه ای را با روسها ببین بهشون اجازه داده تا عمق70کیلومتری انزلی جرو منطقه تحت نفوذشونه اگه خیلی وطن پرستی اگه کونت میترکه برا وطن عزیزت برو اونجارو از روسها بگیر برا اذربایجان غلط زیادی نکن

  پاسخحذف
 28. من بازم ميگم هر وقت تونستيد بعد از ده سال! يه لينک از يونسکو به ما نشون بديد که بگه ترکي زبان سوم دنيا و فارسي لحجه سيس و سوم عربيه ما همه مطالب اين لينک رو باور ميکنيم!
  خدايي اگه مطالب بالا رو در يک دانشگاه معتبر خارجي مثل آکسفورد يا کمبريج و غيره کسي به عنوان تحقيق ارايه کنه نمي دازندش بيرون?????
  هنوز هم ميگم اين يونسکو چي شد??? ما منتظريم!!!!!

  پاسخحذف
 29. هروقت اون رفیقتون ثابت کنه فارسی زبان5دنیاس و ترکی زبان 185 ماهم این بیانیه یونسکو رو براتون میاریم ضمنا من نمیدونم اگه شما این الفیای عربیو نداشتین چیکار میکردین

  پاسخحذف
 30. واقعا نمی خواهم به مقاله ایراد بگیرم زبانشناسی کار هر کسی نیست دستکم باید 5 زبان بدانی .می دانی چرا ریشه بسیاری از کلمات را به سانسکریت نسبت می دهند. برای اینکه آنها متنی دارند که نزدیک به 4000 قدمت دارد.قدیمی ترین سند مکتوب ترک کدام کتابست؟ مثلا هم گمرک و هم باجگیران در زبان فارسی و ترکی هست ولی چطور می توان ثابت کرد که ایندو ترکی است یا فارسی؟ مثلما نگاه می کنند به قدیمی ترین سند مکتوب.من شک دارم کلماتی مانند بزک یا قاشق ترکی باشد مثلا ترکها به نقشه می گویند خارطة ولی این ترکی نیست عربی است تازه عربها نیز آن را از کارتا و کارتوگرافی فرانسه گرفته اند.

  پاسخحذف
 31. آقا اونهايي که از نوشته شدن فارسي با الفباي عربي ايراد ميگيرند ميشه بگند الان با چه الفبايي ترکي مينويسند??? يا با همين الفباي عربي يا با الفباي لاتين که مال يوناني هاست!!!!!!!!!!!!
  مواظب باشيد استدلالتون گيربان خودتون رو نگيره!!!!!!

  پاسخحذف
 32. الفبایی که امروزه برای نوشتن زبان تورکی ازش استفاده میشه یا الفبای عربی هست یا الفبای لاتین حداقل ما این ادعا را نداریم بگیم اینا هم الفبای تورکی هستن حالا کاری ندارم که چندتا الفبای قدیمی تورکی هست که متون قدیم تورکی به اون الفباها نوشته شده ولی اگه شما پیامای دوستانتونو بالا بخونین میبینین اقایون یا هنوز نمیدونن الفبایی که برا فارسی استفاده میشه عربیه یا اینکه میخوان الفبای عربی را فارسی جا بزنن

  پاسخحذف
 33. اقایی گفتن چون تعداد افراد ترک تو حکومت زیاده دولت به مناطق ترک نشین بیشتر از سایر مناطق توجه کرده کاش شما یه بار امارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را میدیدی بعد ادعا میکردی میخوام از اون اقا بپرسم وقتی مردم از یه استان به یه استان دیگه مهاجرت میکنن علتش چیه؟فقر-بیکاری-کمبود امکانات ..وقتی مناطق ترک نشین مهاجرفرست ترین مناطق هستند علتش چیه ؟یا مردم خل شدن یا اینکه اززیادی امکانات خسته شدن برین نرخ تخصیص اعتبارات ملی و استانی به مناطق ترک نشین و فارس نشینو با هم مقایسه کنین اگه یه خورده منصف باشین میفهمین حکومت پهلوی و اسلامی همه منابع زیرزمینی اذربایجان- عربستان -کردستان-بلوچستان-ترکمنستان...راچپاول کرد چه امکاناتی براشون فراهم کرده؟اصفهان-یرد-کرمان ..اینا که همش کویره ولی اگه یه سر برین اونجا میبینین چه صنایع و امکاناتی به برکت جمهوری اسلامی هستش بعد یه سر برین اذربایجان-بلوچستان-عربستان ببینین اونجا چه خبره بیچاره مردم عرب نفتشونو تاراج میکنن هنوز مردم اهواز اب اشامیدنی را مجبورن از تانکرهای اب فروش بخرن...

  پاسخحذف
 34. اقای ناشناس راست گفتن ما ترکها همیشه به خودمون میبالیم بخاطر اینکه نهصدو چند سال بعد ازاسلام تو ایزان حکومت دست ترکان بود ولی تو این مدت هیچ ملتی را اسیمیله نکردیم فرهنگ-زبان و هویت هیچ ملتی را نابود نکردیم به همه ملتها اجازه رشد فرهنگی دادیم حتی زبان فازسی با حمایتهای دربار شاهان ترک رشد کردن در زمان قاجار که هنوز بسیاری از کشورها تحت تسلط استعمار بودن ایران سیستم فدرال داشت(اگه متون رسمی دربار قاجار را بخونیین میبینین همه جا از ایران به اسم ممالک محروسه ایران نام برده)اما تو این دوره پهلوی و جمهوری اسلامی که خکومت دست فارسها بود با ملتهای غیر فارس چیکار کردین؟به اسم یکسان سازی فرهنگی و خلق ملت اییران سیاست اسیمیلاسیون فرهنگی را اجرا کردین هنوز در قرن21تو همین ایران اگه کسی بگه من مطالبات فرهنگی دارم میخوام به زبان مادری تعلیم ببینم بعنوان تجزیه طلب شکنجه-زندانی-یا اعدام میشن-صدها کتیبه از شاهان ترک بجا مونده برین بخونین ببینین چی توش نوشته بعد برین کتیبه داریوش و کوروش را بخونین هنش پر از قتل-شکنجه-تنبیه-بریدن گوش زبان دست پا زجرکش کردنه
  دوست عزیز درمورد جعل تاریخ هم کم نیاوردین
  سراسر کتب تاریخی پراز جعل -دروغ-افسانه سازی و تحریف هست مبدا تاریخ ایران 2500ساله است گویا قبل اون این مملکت خالی از سکنه بوده بعد هخامنشی ها به یکباره امپراطوری بزرگی ساختن شاید قبلا یه عده ای این دروغهای شاخدارو قبول میکردن ولی دیگه نه برین کتاب 12قرن سکوت اقای ناصر پورپیرار که خودشم فارسه بخونین ببینین جطور پته کوروش-داریوش و تاریخ جعلی ایرانو رو کرده ببینین چطور با استدلالهای منطقی نظریه اش را اثبات میکنه

  پاسخحذف
 35. اگه پان بودن بده باید همه پانها بد باشن پان خوب یا پان بد نداریم اما انگار پان ترک بودن بد است و پان فارس بودن خوبه چرا وقتی یه فارس با تاجیک یا افغانی سمپاتی داشته باشه خوبه ولی وقتی یه ترک با اذربایجان یا ترکیه سمپاتی داشته باشه بده؟چرا کونت میترکه؟ما ترکها با فارسها نه پیوند فرهنگی داریم نه پیوند نزادی فقط صرفا در یک کشور زندگی میکنیم که اونم بعد اینکه از ترکیب ایران جداشدیم میشیم صرفا همسایه ما عطای ایرانتونو به لقاش بخشیدیم ایران هم مال شما افتخارش هم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوب اگر شما این نظر را داری میتونی شرتو از ایران کم کنی و بری جهنمی که میخواهی.

   حذف
  2. این سرزمین مال ماست آقای نا محترم! میتونی بری پیش برادرای افغانیت بچه پررو
   هرررری..
   وکیل وصی مردم دنیا هستین این تو ذاتتونه جون به جونتمونم بکنن افغانی تشریف دارین.
   ترک لرین کولو نجه بو فارس لارین باشینادی!!!
   زور نزن بخونی. کونت پاره میشه سگ افغان

   حذف
 36. اقایی که پدربزرگت از اذربایجان اومده هنوز نمیدونی ترکی یا فارس خجالت نمیکشی نظریه هم میدی؟اول برو برا خودت نظریه بده ببین ترکی یا فارس بعد برا ما درس وطن پرستی بده
  اون موقعی که مردم ترک قیام کردن مشروطه گرفتن ازادیخواه بودن ولی حالا که حق و حقوق خودمونو میخواهیم شدن وطن فروش؟خجالت بکش کثافت
  اگه خیلی ادعای انسان دوستی داری برو اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخون
  حق تعیین سرنوشت جزو ابتدایی ترین حقوق هر ملتی هست حالا اگه یکی بگه میخوام یه کشور مستقل از چارچوب ایران داشته باشم مجبوری قبول کنی

  پاسخحذف
 37. اگه مردم ترکیه بقول خودت شوت هستن چرا اونجا زندگی میکنی چرا بر نمیگردی ایران عزیزت زندگی نمیکنی؟
  میشه بفرمایی منظورت از اینکه هوش ایرانیه چیه؟
  ایران سهمش از تولید علم چیه؟کجا زبانزده؟
  کی اینو گفته؟
  فقط بلدین وراجی کنین برا خودتون یه دنیایی درس کردین خوب باهاش حال میکنین خوب برا خودتون پپسی باز میکنین
  ایرانی هوشش زبانزده-هنر نزد ایرانیان است و بس
  بابا جمع کنین این بساط خودستایی را
  تا کی میخوای خودتو گول بزنی؟

  پاسخحذف
 38. دوست گرامی نمی‌دانم چرا خودت دانسته یا ندانسته به این تنش‌ها و بگومگوها دامن می‌زنی! برای اینکه از توانایی‌های زبان ترکی بگویی نیازی نیست که آنرا با زبان فارسی مقایسه کنی یا از ضعف فارسی بگویی! همانطور که قبلا هم گفته بودم من خودم ترک آذربایجانی هستم اما برای اینکه به زبان مادری‌ام که ترکی آذربایجانی است افتخار کنم نیازی نیست که زبان رسمی کشورم را تحقیر یا تمسخر کنم.

  پاسخحذف
 39. در مورد واژه‌های ترکی که در فارسی بکار می‌روند باید بگویم که بیشترشان را به درستی نامبرده‌ای ولی نه همه‌شان را. من خودم سرگرمی‌ام واژه‌شناسی است و می‌دانم که برخی از این واژه‌ها فارسی هستند. برای نمونه از "دایی" به عنوان واژه ترکی که معادل فارسی ندارد نامبرده‌ای که درست نیست. واژه‌ی "دایی" واژه فارسی است و به غلط ترکی دانسته شده است. این واژه با واژه‌های "دایزه" (به معنی خاله در فارسی کهن)، "دا" و "دای" (به معنی مادر در برخی از گویش های فارسی از جمله لری) و "دایه" هم خانواده است. دکتر ملایری هم در فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک ثابت کرده‌اند که "آماج" نیز فارسی است. شادکام باشی

  پاسخحذف
 40. در ضمن در زبان فارسی فعل امر از بن مضارع ساخته می‌شود و نه بن ماضی. برای نمونه:
  بن ماضی: پخت -- بن مضارع: پز -- فعل امر: بپز
  بن ماضی: رفت -- بن مضارع: رو -- فعل امر: برو
  بن ماضی: کرد -- بن مضارع: کن -- فعل امر: بکن
  (می‌بینی که قاعده‌مند است)

  پاسخحذف
 41. حضور محضر پارس های مملکت (نه فارس) عرض کنم :
  فقط به مدت یک ساعت ترکهای عزیز (نا آذری) دست از مداوا بردارن همتون مردین دست از کار بردارن همتون مردین قیام کنن همتون مردین نفروشند همتون مردین
  خلاصه ایرانو ترک میچرخونه نه پارس
  اینو باید تو کله پوکت فرو کنی
  پارس وطن فروش اجنبی دورگه عربی و پارسی که شدی فارس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایران را مردم ایران می چرخونند.نه یه مشت وطن فروش.

   حذف
  2. خفه بابا
   گ و ت و ر ن ق و ل ا ی ب ا ن ی....
   نمیتونی بخونی کونت میسوزه افغانی وحشی

   حذف
 42. خاک تو سر انسان جاهل و مفت خور ونژادپرست
  این وبلاگ در مورد ترکی بود نه؟
  پس آخه به شما چه که ترکا چه مینویسن یا چه کارمیکنن؟
  ترکا که خیلی شوتن و بیچاره پس چرا اینهمه فارس اینجا جوش زدن؟
  هر کس که نداند و نخواهد بداند که بقیه کجاها رسیدن و به چه سمتی دارن میرن و نفهمد که نمیداند ، همان بهتر که جوش بزند و سوار ابر توهم شود .
  gotoyoz pokh sakhlamadiii? ba na tez

  پاسخحذف
 43. Yaşasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ana dilim. Yaşasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin nazli elim Azerbaycanim

  پاسخحذف
 44. تا قبل از پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراطوری قدرتمند عثمانی و یکپارچگی بیشتر بین ملل مسلمان اشتراک لغات زبانهای هندی - دری - تورکی - عربی بسیار زیاد بوده
  اما پس از انهدام عثمانی فراماسونری ملل مسلمان را تجزیه ملی کرد .... هندی - ایرانی - تورک - عرب
  ناسیونالیسم بعث عربی - پان فارسیسم - پان تورکیسم - و ناسیونالیسم باآراتی (هندی)
  اولین قدم در جدایی ناسیونالیستی جدایی زبان و خط بوده
  انگلیس عامل بزرگ این ملی گرایی ها بوده است
  فرهنگستانهای زبان تورکی و فارسی بزرگترین نقشها را در جدایی ملل سابقاً مسلمان داشته
  ببینید
  همه این ملل لغات مشترکی داشتند ولی فرهنگستانهای زبان آنها شروع به جعل لغات کردند
  علت اینکه زبات تورکی استانبولی قانونمندتر است به خاطر این است که دستساز تر است و طی تاریخ ساخته نشده بلکه توسط قوانین فرهنگستان زبان تورکی ساخته شده اگر به طور طبیعی ساخته می شد بی قانونی آن بیشتر بود اینکه قانونمندی در تورکی استانبولی بیشتر است به خاطر این است که دست سازتر است
  در انگلیسی هم که زبان اول دنیاست افعال بیقاعده داریم برای حالت pastparticiple

  اما شما ببینید لغات ترکی باکو را اگر کلمات فارسیش را دربیاورید انگار که دارید در عهد قاجاری به سر می بیرید ... مهمانخانه ... مهمانخانه چی ... شفاخانه ... بدیع = جدید ... بدی فیلم = فیلم جدید ... علاقه (به معنی ارتباط .. علاقه تلفنی = شماره تماس یا ارتباط)و ...
  در ترکیه هم همینطور اشتراک کلمات بسیار بوده ولی فرهنگستانشان لغت سازی کرده در ایران هم لغت سازی شده
  بلدیه شد شهرداری ... طیاره شد هواپیما ... تذکره شد یادداشت ... عمله شد کارگر ...
  و این خیانت لغتسازی فرهنگستانها سبب دوری ملل تورک و دری زبان و عرب از هم شد
  امروزه شما ببینید که VOA و بی بی سی بیشتر از فرهنگستان زبان فارسی به زبان سره پارسی صحبت می کنند : مثال .. تازه ها news... سرخط headline خبرها ... به ما پیک بزنید (ای میل ) .... شبانگاهی ... تارنما ... پیوند با ما (ارتباط با ما) ...
  و این لغتها اول در بی بی سی و صدای امریکا ساخته و منتشر می شود و بعدازمدتی می بینیم که صداوسیمای ایران و فرهنگستان زبان فارسی هم آنها را به کار می برد... بهوش باشید ببینید از کجا دارد آب می خورد .. انگلیس ..
  فرهنگستان تورکیه هم لغات خیلی خیلی اصیل تورکی را از تورکمنها و تورکهای آسیای میانه گرفته به طوری که ترکمنها الان زبان تورکیه را بهتر از آذری ها می فهمند چون لغتهای اصیل تورکی را از آنجا ها طی این 80 سال وارد زبانشان کرده اند
  اگر هندی ، فارس و تورک به زبان 80 سال پیششان رجوع کنند می بینند که بجز تفاوت در افعال تقریباً اکثر کلماتشان مشترک بوده است و طی 80 سال گذشته لغتسازی های فرهنگستانها آنها را از هم دور کرده است
  تماشاخانه ... شفاخانه ... بلدیه ... مهمانخانه .. دوسیه(پرونده) ... طیاره ... متهم (خوانده) ... مدعی (خواهان) .. عدلیه ... مدنیت .. طبیعی فلاکت ... اجتماعیات ... اعلان ( رکلام .. پیام بازرگانی)

  2011-ci ilin dövlət büdcəsi dövlətin iqtisadi siyasətinin yerinə yetirilməsində
  دولت بودجه دولتین اقتصادی سیاستینین
  təkanverici qüvvə rolunu oynayıb. Milli Məclisin iqtisadi siyasət komitəsinin
  تکان وریجی - قوه - ملی مجلیسین ...
  iclasında “2011-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsinin
  اجلاسین دا - حقین دا- قانون لایحه سینین
  müzakirəsi zamanı ötən ilin əsas maliyyə sənədi belə xarakterizə olunub.
  مذاکره سی - زمانی - اساس مالیه سندی -
  İspaniyada bank böhranının təsiri nəticəsində aşağı düşüb. Baş verənlər isə
  اسپانیا دا بانک بحرانی نین تاثیری نتیجه سیندا -
  invetorlarda avrozonın süqutu ilə bağlı ehtimalları artırıb.
  سقوط و - احتماللری

  می بینید که کلمات آشنا در زبان امروز ترکی هم هست اما کلمات جدید فرهنگستانی ایران باعث دوری می شود به جای اجلاس گردهمایی - مذاکره رایزنی -

  به سایت زیر رجوع کنید : ت . ر. ت تورکی
  http://www.trtturki.com/trtworld/azt/news.aspx
  تورکیه رادیو تلویزیون قورومو رسمی وب سیته‌سی

  http://www.trtturki.com/trtworld/azt/newsDetail.aspx?HaberKodu=55a296fc-9d58-404f-aa90-35711abbf92a
  آمریکالی (آمریکایی )سناتورلارین ایرانا قارشی توتومو
  جمهوریتچی‌لر (جمهوریخواهان)، ایرانین نفت صادراتینی کسمه‌یی هدفله‌ین تاسارییا، ایرانین نوکلئر (هسته ای) سلاح الده ائتمه‌سینی اؤنلمک اوچون آمریکانین لازیم اولسا حربی (جنگی )گوج قوللاناجاغی سؤزلری‌نین علاوه اولونماسینی ایسته‌ییر

  پاسخحذف