یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۰

ارس جاریست ...


ARAZ AXIR 


در ساحل نفسی تازه کرد
قطار کنار ساحل رود ایستاد
گوئی دلم را ...


Sahildə nəfəs dərib,
Sahildə durdu qatar;
Elə bil ürəyimi
...

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر