شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۱

ايراني يعني فارس


اما چرا به زبان فارسي عشق ميورزم؟پاسخ من اين است كه زبان فارسي نه فقط مرا به فارسي زبانان جهان وايرانيان معاصر وهموطنانم پيوند ميدهد وموجب همدلي وهم زباني من با انان ميشود كه مرا با گذشته ها نيز همراه و هم نوا وهم اوا مي سازد

زبان فارسي موسيقي دلنوازي است كه يك عمر در گوش نم خوانده شده دلم را به وجد اورده است اين زبان به چشم انداز سرزمين من وسعت ميدهد ومرا از مرزهاي امروز فراتر ميبرد وبا مردمان چين وهند وپاكستان وتاجيكستان وافغانستان يگانه ميسازد
احساس ميكنم هر جا فارسي زباني بوده وهست همان جا وطن من است , بلكه خانه من است
با زبان فارسي ايراني ميشوم وايراني ميمانم هر چه اين زبان را بيشتر ميخوانم ايراني تر مي شوم
--------------------------------------------------------------------------------------------------
متن بالادر كتاب ادبيات فارسي سال اول راهنمايي نوشته شده است
دراين متن علاوه بر افغانستان و تاجيكستان مردمان هند وپاكستان وحتي چين -هم فارسي پنداشته شده اند گويا اين نژ‍اد پرست ها ميخواهند همه كشورها را به زبان فارسي آغشته كنند البته شايد منظور اين افراد از زبان فارسي در چين همان تركستان وايغورستان چين است چون اين افراد همواره عادت دارند هر جا كه نامي از ترك وزبان تركي مي ايد سريعا پاي تمدن نداشته خود را پيش كشيده وانجا را به نام خود سند ميزنند .
اما نكته ديگري كه در اينجا به چشم ميخورد اين جمله است (با زبان فارسي ايراني ميشوم وايراني ميمانم هر چه اين زبان را بيشتر ميخوانم ايراني تر مي شوم .)كه كلكسيون نژ‍اد پرستي انها را كامل كرده است واشكارا فارسها را ايرانيتر خوانده است وگفته هركسي بخواهد ايراني شود بايد زبان مادري خود را فراموش كرده وبه زبان فارسي تكلم كند .وكساني كه به اين زبان تكلم نكنند از حقوق كامل يك ايراني بهره مند نيستند .
بله اينگونه مغز وروح دانش اموزان معصوم ما را تسخير كرده وميخواهند افكار پليد خود را به زور بر انها تحميل كنند .

البته مولف متن بالا كسي نيست جز علامعلي حداد عادل!!! كسي كه نژادپرستی  در سراسر سخنان وانديشه ها وحتي
چهره اش موج ميزند .


 

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

۱ نظر:

  1. جالب از همه اینکه وقتی با این شونیستها و نژاد پرستها بحث میکنی، هنگامی که به بن بست میخورند ، منکر چیزی به نام هویت فارسی میشوند ، و با فریبکاری که مختص این شارلاتانهای گرامی میباشد ، با پررویی میپرسند اصلا چیزی به نام قوم فارس یا ملت فارس نداریم .اما یک چیز را ملل تحت استعمار فارسی ایرانی ، نباید از یاد ببرند ، ان اینکه فارسها ، چه روشنفکر ، چه مرتجع ، چه شیخ ، چه شاه ، چه چپ ، چه راست ، کوچکترین حقی برای شما قایل نیستند . این حداد عادل اش بود ، رضا ربع پهلوی اش هم ، همین است . بدانید آنها تنها به فکر خاک سرزمین های شما هستند ، نه حقوق انسانی شما .
    به شما مرزداران غیور میگویند ، یعنی که شما برای آنها نقش " سیم خاردار " را بازی میکنید.

    پاسخحذف