دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۱

جعلی دیگر از جانب نژادپرستان مجازی

 کسانی که از هیچ کاری فروگذار نیستند تا هویت و فرهنگ مردمان و ملیتهای این مرز و بوم را به سخره بگیرند و تمام داشته های تاریخی آنها را جعل و کتمان کنند تا کنون برای اسامی شهرها و روستاهایی که به زبان ترکی بود همه کار کردند تا تغییرات اساسی در این اسامی ایجاد کنند و آنها را به صورت فارسی درآرند اما این بار دندانها را به سمت کتابها و آثار با ارزش ماندگار از مشاهیر و بزرگان ترکها تیز کرده اند تا بدان جا که برای بزرگ نمایی فردوسی و سروده هایش در شاهنامه این گونه القا میکنند که آثار کهن ترکی از شاهنامه الگوبرداری شده است!!
ذیلا نمونه ای از این سیاست شوم که نشان دهنده کینه دیرین این پست فطرتان نسبت به ترک وترک زبان است را آورده ایم:
در این تارنما یک نسخه اینترنتی از صفحه ای مجعول که به قطعه شعری به زبان فارسی و با رسم الخط عربی منقش است درج شده است و به دنبالش ادعا شده این نسخه مربوط به صفحه نخستین کتاب دده قورقود است و نویسنده کتاب از زبان فارسی و شخصیت های مندرج در آن الگوبرداری کرده است و متعاقبا با ترفندی کودکانه جمله ای در ادامه توضیحات اورده شده تا کتاب دده قورقود را مختص عثمانیون نشان داده شود و اصالت داستانها و شخصیت های آن را که حقیقتا مربوط به مناطق آذربایجان است را کتمان کنند جمله مذکور به این ترتیب نوشته شده که تمامی کتب فارسی به صورت ترکی ترجمه شده است تا در اختیار درباریون عثمانی قرار گیرد و این رخنه کردن فارسی در ادبیات ترکی باعث شده تا نویسنده دده قورقود از آثار فردوسی الگوبرداری کند!!! و لینک مربوطه به این تارنمای جاعلاین نسخه جعلی و ساختگی که برای هر فرد آماتوری قابل شناسایی است :
          

و این نسخه اصلی و مهر شده مربوط به همین کتاب نگهداری شده در موزه درسدن  آلمان :
تنها چند نوشته عربی و یک بیت احتمالا  از اشعار عبید زاکانی (بادا هميشه رفعت تو همچو آفتاب) در گوشه ای از این نسخه به چشم میخورد که مشخص کننده طبع لطیف نویسنده در احترام به زبانهای دیگر میباشد.
و لینک مربوطه در سایت بالاترین که با اقبال عمومی و رای قاطع ملت جوگیر و باسواد مواجه شده است و پیروان مکتب کسروی در زیر لینک مشغول به سم پاشی بوده اند.خوشبختانه امروزه نسخه کامل که به صورت خط دستی در موزه آلمان نگهداری میشود به صورت فایل قابل دانلود در اینرنت موجود است

یاشاسین وطنیمیز آذربایجان

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر