سه‌شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۲

آذری ،هویتی قومی استعماری! 
 
 
آذري، هويتي قومي استعماري است كه از سوي ديگران و در راس آنها دولت ايران در راستاي سياست انكار و امحاء خلق ترك  اغلب به سبب ناآگاهي به بخشي از تركهاي ايران اطلاق شده است.
تركي در گذشته هويتي قومي و اكنون هويتي ملي در ايران است. اين همان است كه تركان ساكن در ايران خود را تاريخا آنگونه مي شناختند و اكنون نيز مي شناسند و تعريف مي كنند. اين تنها نام و هويتي است كه ميبايد –بدون هر گونه پسوند و پيشوندي- به عنوان نام و هويت ملت ترك ساكن در ايران، از سوي همه، چه در داخل كشور و چه در خارج آن بكار رود.

آذربايجاني هويتي ملي، ايجاد شده بر اساس مولفه هاي قفقاز جنوبي در دوره استالين در شوروي است. اين هويت جديد هم عرض هويت ملي مولدون ايجاد شده توسط آن رژيم است و بخشي از يك ايدئولوژي استعماري به نام آذربايجانيسم و يا آذربايجانگرائي استالينستي است، عينا مانند ايدئولوژي استعماري مولدونيسم. اما در ايران همچو هويت قومي و يا ملي ايجاد نشده است. اين هويت صرفا در دوره حكومت ملي توسط سران كمونيست اين تشكل به ايران وارد شده و - به جز عده اي فعال سياسي اكثرا كمونيست و يا منسوب به نواحي همجوار رسپوبليكاي آذربايجان- هرگز در ميان توده ترك ساكن در ايران به عنوان هويتي ملي قبول نشده است.
آذري كه از سوي برخي از تركهاي خودباخته و فارس گرا يا پان ايرانيست نيز بكار مي رود؛ مانند آذربايجاني هرگز هويت ملي توده اي در ميان تركان ايران نبوده است.
متاسفانه خيلي از هم وطنانمان (حتي در جمهوری آذربایجان ) هم فريب اين نام جعلي را خورده و خود را آذري مي نامند و وقتي از آنها سوال میشود آذري يعني چه؟ پاسخی ندارند!! اقتباس از : جزوه مهران باهارلی


استفاده از این نوشتار به شرط  ذکر منبع بلامانع است 

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر