پنجشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۹۰

تاریخ ترکان آذربایجان و ایران

آز یاشا آزاد یاشا انسان یاشاترکان در ایران تاریخی هفت هزار ساله دارند و زبان ترکی از نظر
زبانشناسی ادامه زبان های نادر سومری و ایلامی است. زبان های
ایلامی و سومری همانند زبان های ترکی، جزء زبان های التصاقی است
(در این مورد توضیح داده خواهد شد) و تعدادی اشتراکات لغوی نیز بین
زبان های سومری، ایلامی و ترکی موجود است. تمدن ایلام در جنوب
غرب ایران که با تهاجم هخامنشیان به ایران بر چیده شد، یکی از متمدن
ترین تمدن های ایران از 3000 سال قبل از میلاد بوده است، حکومت
هخامنشیان نیز بر روی ویرانه های این تمدن بنا نهاده شده و حتی
 دربار هخامنشی که در ابتدا از خود خط و نوشتاری نداشت از خط و زبان ایلامی
استفاده می کرد. سومری ها نیز از 5000 سال قبل از میلاد تا سال 2000
قبل از میلاد که توسط آشوری ها و بابلی ها نابود شدند، شاید اولین
تمدن دنیا را در بین النهرین در عراق فعلی تاسیس کرده بودند. سومری ها
اولین مبدعین خط و قانون محسوب می شوند. بر اساس این نظریه
 ریشه ترکان ایران را می توان در عبور اقوام سومری و ایلامی از منطقه
 آذربایجان و سکونت احتمالی در این منطقه و دیگر مناطق ایران و سکونت دیگر
مناطق التصاقی زبان (غیر هند و ایرانی زبان) نظیر هوری ها، آراتتاها،
کاسسی ها، قوتتی ها، لولوبی ها، اورارتو ها، ایشغوزها، ماننا ها، گیلزان
ها و کاسپی ها در منطقه آذربایجان و ایران جست.
 
ترکان دنیا
ترکان دنیا در وسعتی از سیبری تا بالکان عمدتاً در کشورهای قزاقستان،
ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، روسیه، چین، جمهوری
آذربایجان،افغانستان، ایران، ترکیه و عراق و پراکنده در برخی
کشورهای دیگر زندگی می کنند.
بنا به لینگواسفر در سال ۲۰۰۰ جمعیت تورکان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون اعلام شده است.
که در همین سال زبان فارسی (سه لهجه عمده آن: فارسی (ایران)، دری (افغانستان)،
و تاجیکی) زبان تقریباً 40میلیون نفر در خاورمیانه و آسیای میانه بوده است.
در حال حاضر 28 لهجه یا زبان ترکی در مناطق مختلف زبان رسمی مردم بوده.
 و در حدود 20 لهجه یا زبان ترکی دارای کتابت و ادبیات کتبی میباشد .
 
از دید زبانشناسی زبان های دنیا به دسته های زیر تقسیم میشوند :
 
• زبان های تک هجایی:
 
علاوه بر ریشه کلمات که از یک یا چند هجا به وجود می آیند و جمله از تسلسل یک رشته کلمات تک
هجایی تشکیل می شود و معنی آن در همان رشته کلمات مفهوم می گردد، مانند زبان چینی.
• زبان های التصاقی:
علاوه بر ریشه کلمات که از یک یا چند هجا تشکیل می یابند، ادات پیوندی وجود دارد. این پیوندها با
پیوستن به ریشه ها کلماتی با مفاهیم مستقل ساخته و یا ضمن الحاق به کلمات و الفاظ تصریف و
حالت پذیری آنها را در کلام میسر می سازد. مثل سئو + یشش + مک = سئویشمک. در این زبان ها،
ریشه کلمات تغییر نمی کنند. مانند ترکی بعنوان یک زبان التصاقی پسوندی و اکثر زبان های اورال-
آلتاییک. این زبان ها بیشتر قاعده مندند.
 
• زبان های تحلیلی:
 
این زبان ها از الحاق پسوند و پیشوندها به اول و آخر ریشه کلمات تشکیل می شوند. منتها در جریان
ترکیب و تصریف غالباً در ساختمان خود ریشه نیز دگرگونی هایی روی می دهد. مثل: می رفتم و می
روم، یا go , went. اکثر زبان های سامی نظیر عربی از این دسته می باشند. دگرگونی های ریشه در
این زبان ها آنها را بسوی بی قاعدگی سوق می دهد.
می بینیم که زبان فارسی و ترکی نه تنها از نظر لغوی و گرامری با هم متفاوت هستند، بلکه از لحاظ
ساختاری نیز در دو دسته کاملاً مجزا قرار گرفته اند.

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر